Name
Indlela yokuhlola eklasini usebenzisa iQuizlet
Date & Time
Thursday, August 9, 2018, 1:00 PM - 2:00 PM
Description
IQuizlet sisixhobo esinamandla sokuhlola esiye sibandakanye abafundi kwimixholo eyahlukeneyo emininzi. Kuleseshini nizakufunda ngezakhono ezahlukeneyo athi umntu azidinge ukuze akwazi ukuzenzela iiseti zokufunda nokuhlola esenzela abafundi bakhe. Ndizakunibonisa indlela endisisebenzisa ngayo esisixhobo kweyam iklasi.
Location Name
Room 40
Full Address
South African College High School
30 Main Street
Newlands
Cape Town Western Cape 7700
South Africa
Session Type
General
Level
Beginner
Audience
Primary, Middle, Secondary
Strands
Empowered Teachers, iPad/Mobile